• Algemene regels: 

  Nu de wedstrijden vanaf 29 augustus weer van start gaan heeft het bestuur het pakket corona maatregelen bijgewerkt. Deze zijn per direct van kracht en moeten bijdragen aan een zo goed mogelijke en veilige start van het seizoen. We vertrouwen erop dat elk team zijn/ haar verantwoordelijkheid hierin neemt, zodat we met z’n allen kunnen gaan genieten van een nieuw seizoen met een aantal noodzakelijke restricties.  

  Regels tegen Corona bij SV Rivierwijkers 

  Het belangrijkste uitgangspunt is dat het gezond verstand wordt gebruikt en dat de basis-hygiëneregels van het RIVM worden gevolgd. à Heb je klachten? Blijf thuis/ga naar huis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten), vermijd drukte, schud geen handen en was je handen vaak. 

  We gaan er vanuit dat iedereen deze regels inmiddels kent. In de kantine hangen nog wat posters.  

  Voetballen mag weer, maar met de volgende regels:  

  • Bij trainingen en wedstrijden hoeft tijdens het voetballen geen 1,5 meter afstand te worden gehouden, voorafgaand, in de pauze en na afloop van het voetballen dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

  • Reservespelers en staf moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. 

  • Geforceerd stemgebruik langs het veld en op het terras, zoals schreeuwen en de bij onze club vaak voorkomende spreekkoren, mag niet.  

  • Neem je eigen bidon mee. In de rust wordt geen thee verzorgd. 

   

   Openstelling accommodatie: 

  • De kantine, toiletten, kleedkamers zijn met beperkingen toegankelijk. 

  • In de kantine laten wij max. 50 personen toe (ook op trainingsavonden). Wij gaan hierbij uit van een max. van 3 teams. Hierbij geldt uiteraard de 1,5 meter regel. Neem hierin als team je verantwoordelijkheid! 

  • In de praktijk gaan we het verblijf in de kantine minimaliseren. Als het weer het toelaat verzoeken we teams buiten plaats te nemen. De doorloop voor bestellen en afhalen van consumpties houden we vrij. Alleen op zitplaatsen binnen is verblijven toegestaan voor maximaal 3 teams; er zijn geen staanplaatsen voor verblijf beschikbaar. 

  • Bij slecht weer werken we binnen met shifts, zodat ieder team een 3e helft kan hebben met zijn of haar team. Er wordt nog gecommuniceerd over de tijden die horen bij de shifts. Uiteraard is het principe dat het langst zittende team ruimte maakt voor het team dat net uitgevoetbald is (en dan een kwartier eerder plek maakt) 

  • Gastvrijheid en gezelligheid na de wedstrijd vinden we erg belangrijk, maar helaas moeten we uitteams vragen om buiten op het terras maximaal 1 uur te blijven zitten. Er moet wel plek zijn om te kunnen zitten. We zijn simpelweg te klein om uitteams (binnen) toe te kunnen laten. 

  • Hou de routering in de kantine aan en volg simpelweg de pijlen (ingang in anders dan de uitgang). Toilet via de zijdeur.  

  • Buiten op het terras maken we plek voor maximaal 6 teams. We hebben hiervoor al een grote tent aangeschaft en houden de zitplekken onder het afdak vrij voor gebruik. Schuif niet met tafels en laat alles staan zoals ingedeeld.  

  • Voor alle teams geldt dat je met je eigen team aan 1-2 tafels plaatsneemt. Houd hierbij de 1,5 meter aan! 

  • De kleedkamers en douchevoorzieningen zijn alleen open voor uitspelende teams. We verzoeken deze teams alsnog om omgekleed naar de club te komen en zoveel mogelijk thuis te douchen. Indien gebruik van de kleedkamer noodzakelijk is voor een uitteam, zijn max. 7 personen tegelijk toegestaan in de kleedkamer. 

  • Bezoekers zijn welkom langs het veld op 1,5 meter afstand. Probeer het aantal bezoekers tijdens de 3e helft te beperken. 

  • Rivierwijkers Teams die uit spelen vragen we vriendelijk om na de wedstrijd niet terug naar de club te komen. De beschikbare plekken reserveren wij voor de thuisspelende teams en voor max. 1 uur buiten aan de uitteams. 

  • Mocht je je niet prettig voelen bij een situatie, teveel drukte ervaren of iets anders signaleren, dan horen wij dat graag. Elkaar aanspreken past daarnaast ook bij de open cultuur van onze vereniging. 

   

  Naar uitwedstrijden 

  • Check bij uitwedstrijden de website van de ontvangende vereniging voor specifieke maatregelen ter plekke. 

  • Spreek af zoveel mogelijk in sportkleding te verzamelen en zo min mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen en douches bij de uitclub. 

  • Voor vervoer naar uitwedstrijden geldt het algemene advies van RIVM: “U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen.  

  • Alle vragen m.b.t. deze corona maatregelen kun je stellen aan het bestuur via info.rivierwijkers@gmail.com  

   

  Alvast dank voor jullie medewerking! 

  Bestuur SV Rivierwijkers